Näktergalens kärlek

 

 

 

 

Frågor: Barnainstinkten kuvad hos den vuxne, så att det kan råda lag och ordning, men till vilket pris?

 

Hur ska jag kunna veta hur det går till om det aldrig är någon som vill tala om det för mig?

Vart har orden tagit vägen?

Måste alla som älskar dö?

Varför ska hon förgöra den hon älskar?

Men nog tror ni väl att skönhet även är sanning och godhet?

Vet hon inte att faran i första hand utgår från en härskares makt?

Vad väntar vi på?

Varför hänger han efter mig hela tiden?

Och du frågar aldrig. Varför?

Och åtrån, är inte det också en gud som måste åtlydas?

Vad är det för mening med att prata om du inte svarar på den frågan?

Men en fråga kanske innehåller två?

Var det mitt eget fel?

Jag frågar ingenting.

När tänker du förklara?

Varför skulle jag göra mig själv så illa?

Har dina soldater sett dig som den du är?

Varför var du inte försiktigare?

Ingen kommer hit. Varför?

Ska du gå in nu?

Vem är hon egentligen?

Hur ska jag få reda på sanningen?

Varför skulle jag tro dig?

Vad är det han är rädd för?

Ska du låta kvinnor bestämma vad du får och inte får?

Är du tillräckligt stark?

En del frågor har inga svar.

Varför dräpte Medea sina barn?

Varför för länder krig?

Varför utrotas raser?

Varför ger de vita de svarta ingen talan?

Varför försvinner personer?

Varför blir små flickor våldtagna och mördade på bilparkeringar i mörka städer?

Varför ler han som utövar tortyr?

Är ni helt förstummade?

Vad hindrade dig från att tala?

Hur skulle jag kunna veta vad kärlek var?

Frågade du?

Har du inga fler frågor?

Vad betyder fel?

Vad är rätt då?

Ville du inte att jag skulle ställa frågor?

 

Vi kan alltid fråga. Orden famlar kanske i mörkret och finner ingenting, men om frågan tystas ner…

 

 

Ensemblens läsart:

Sluta aldrig söka svar

Ställ även de frågor som inte har några svar.

Att ställa frågor och ifrågasätta.

Sök dina egna svar. Tänk på att allt är föränderligt.

Att sanningen kommer fram är det viktigaste.

Sanningen som många inte vågar ta tag i eller tala om.

Acceptera inte andras sanningar utan att själv tänka efter.

Att ifrågasätta vad människor gör mot varandra och varför.

Tig eller låt dig tystas.

Varför finns problemen som fanns under antiken fortfarande kvar.

Jag ställer en fråga, förutsätter inget svar, men förväntar mig en reaktion.

Våga vara sann mot dig själv. Kärlek och respekt kan leda till öppenhet för livets alla frågor.

 

 

 

Anar dig

Du sjöng, min broder, där tystnaden är lag.

Du sjöng, min broder, så dom tystade dig en dag.

Som ett liv i mitt liv finns du.

 

Du sjöng, min syster, där frihet är ett hot.

Du sjöng, min syster, så dom tystade dig fort.

Som ett liv i mitt liv finns du.

 

Din röst är så svag, men idag kan jag ana ditt skrik.

 

Då blir din gråt, broder, tårar på min kind.

Då blir din sång, syster, som en storm som sveper in.

I mitt liv finns ni.

 

Text: Mats Löfgren