Jacques (Jacques eller underkastelsen & Framtiden ligger i ägg)