Från Bellman till Båtlåt

Att regissera en kör var kul, även om de inte var vara vid att knalla omkring medan de sjöng.
Tyvärr har jag inte kvar namnen på körmedlemmarna, så de finns inte i min lista över skådespelare.