Den rastlöse

Peter Bark – Herr Vielgeschrey, sysselsatt dagdrivare
Annika Lantz – Pernille, piga

Camilla Kvartoft – Leonora, dotter
Kalle Forsberg – Leander, hennes älskade

Anna Zethraeus – Magdelone, hushållerska

Sofia Vårberg – Oldfux, upptågsmakare

Piotr Mazuch – Leonard, bror

Monika Johansson – skrivare
Anna Axelsson – skrivare
Anna Andersson – skrivare
Peter Settman – Barberare

Ylva Jonsson – skräddare