Att klappa en tax om vintern

Samling från de två inspelningarna med Mohenjo-Daro