I stället för Gloria

En kortfilm som Peter Settman gjorde efter en fransk serie. Jag spelade mot Anna Pettersson. I lastgatorna under Skärholmens centrum.