Fritidshemmet Torpgläntan

 

 

Min militärtjänst var trevlig. Jag gjorde vapenfri tjänst på ett fint fritidshem i Vårberg, två hållplatser från Sätra,
där jag bodde. Flera av barnen på Torpgläntan gick på Vår Teater, där jag jobbade. Så det blev en del teater på
fritids också.

 
Föreställningar:
Styrman Karlsson
Farzan
Tanternas hemliga hobby
Räddande änglar
Bandet

 

 

Och så gjorde jag en film om året på Torpgläntan.