Fångarna i Altona

Regi – Voula Keriklidou

Medverkande – Richard Turpin, Catharina Sagborn, Mikael Wesslegård, Anne Sarkkinen och jag (var det fler?).