Andra året

Spegelteaterns utbildningar i skådespeleri bestod av ett första grundläggande år
och ett andra år som var produktionsinriktat. Jag var huvudlärare för flera
andraårsklasser. Bland andra de nedan.

 

 

Den första helgen varje kursstart åkte både ettor och tvåor och ledare på ett intensivt läger på en kursgård i skärgården. Det var nyttigt och härligt.